Chính sách quyền riêng tư đối với khách hàng

Chính sách quyền riêng tư tại website invinhtri.vn
CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

1. Giới thiệu

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để làm tròn cam kết cung cấp một trải nghiệm dịch vụ chưa từng có cho khách hàng. Trong chính sách đang triển khai, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.

Là một trong những khách hàng của chúng tôi, khách hàng cần hiểu và đồng ý rằng chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư Toàn Cầu cho Khách Hàng (“Chính Sách” này).

2. Phạm vi áp dụng của Chính Sách này

Chính Sách này áp dụng cho những thông tin cá nhân của khách hàng và những cá nhân là đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc đến công tác với chúng tôi và việc sử dụng những thông tin cá nhân đó dưới mọi hình thức – cho dù là bằng lời nói, điện tử hoặc văn bản.

Nếu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị cho người khác trong các doanh nghiệp In bao bì giấy  trực thuộc của chúng tôi, thì những tổ chức đó trước tiên phải chấp thuận chịu sự ràng buộc theo Chính Sách này đối với quá trình xử lý thông tin cá nhân của quý vị.

Mặc dù Chính Sách này được dự kiến dùng để mô tả những hoạt động xử lý thông tin với quy mô rộng lớn nhất trên toàn cầu, nhưng những hoạt động xử lý này có thể bị giới hạn thêm trong một số phạm vi quyền hạn theo giới hạn của luật pháp. Ví dụ: luật pháp của một quốc gia cụ thể có thể giới hạn những loại thông tin cá nhân chúng tôi được phép thu thập hoặc hình thức xử lý thông tin cá nhân đó. Trong những trường hợp này, chúng tôi điều chỉnh các phương thức và/ hoặc chính sách nội bộ của mình để phù hợp với những yêu cầu của luật pháp địa phương.

3. Những loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Thuật ngữ “thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của quý vị. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

·         Tên, giới tính, chi tiết liên hệ tại nhà riêng và nơi làm việc, chức danh công việc, ngày sinh và nơi sinh, quốc tịch, thông tin hộ chiếu và thị thực của khách hàng;

·         Thông tin nghỉ lại của khách hàng, bao gồm các khách sạn mà khách hàng đã ở, ngày đến và đi, hàng hóa và dịch vụ đã mua, những yêu cầu đặc biệt đã đưa ra, theo dõi những ưu tiên dịch vụ của khách hàng (bao gồm ưu tiên phòng và kỳ nghỉ), số điện thoại đã gọi và các bản fax cũng như tin nhắn đã nhận;

·         Thông tin thẻ tín dụng của khách hàng, thông tin tài khoản người dùng trực tuyến, thông tin hồ sơ cá nhân hoặc mật khẩu cũng như mọi thông tin tham gia chương trình đối tác du lịch và hành khách bay thường xuyên;

·         Mọi thông tin cần thiết để thực hiện những yêu cầu đặc biệt (ví dụ như điều kiện sức khỏe cần có nơi ở đặc biệt, mua sắm hàng hóa và dịch vụ);

·         Thông tin khách hàng cung cấp về những ưu tiên cho hoạt động marketing của mình hoặc trong khi tham gia vào các cuộc khảo sát, thi đấu hay chương trình khuyến mại;

·         Thông tin thu thập thông qua sử dụng các hệ thống truyền hình mạch kín, thẻ quẹt và những hệ thống an ninh khác;

·         Thông tin liên hệ và những thông tin chi tiết liên quan về các tài khoản người lao động của công ty và các bên bán cũng như những cá nhân khác là đối tác kinh doanh của chúng tôi (ví dụ như đại lý du lịch, người lập kế hoạch hội họp và sự kiện); và

·         Trong một số trường hợp nhất định, thông tin liên quan tới sự tín nhiệm của khách hàng.

Hầu hết thông tin cá nhân chúng tôi xử lý là thông tin mà khách hàng hay người nào đó là đại diện của khách hàng chủ định cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể phỏng đoán về bạn dựa trên những thông tin khác mà bạn cung cấp hoặc dựa trên quá trình trao đổi với bạn của chúng tôi, hoặc thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi nhận được từ một bên thứ ba.

Có thể có những trường hợp trong đó thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được coi là “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” theo luật pháp về quyền riêng tư của một số quốc gia. Những điều luật đó định nghĩa “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” là thông tin cá nhân mà từ đó chúng tôi có thể xác định hoặc suy ra nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc của cá nhân, quan điểm chính trị, tín ngưỡng hoặc những niềm tin khác tương tự tín ngưỡng, tư cách hội viên trong công đoàn hoặc hiệp hội chuyên môn, tình trạng sức khỏe về thể chất hoặc tinh thần, dữ liệu di truyền, đời sống tình dục hoặc dữ liệu luật pháp (bao gồm thông tin về hành vi phạm tội hoặc bị cho là phạm tội). Chúng tôi chỉ xử lý “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” trong phạm vi quyền hạn của khách hàng nếu và đến một giới hạn pháp luật hiện hành cho phép.

Khi bạn đồng ý với Chính Sách này, bạn đã đồng ý rõ ràng và bằng văn bản cho phép, đến một mức độ theo yêu cầu của luật pháp địa phương trong một số phạm vi quyền hạn, xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho Holiday Beach mà được xem là Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm hoặc được xem là thông tin tài chính.

4. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ một phần phù hợp thông tin cá nhân của quý vị để:

·         Cung cấp Sản phẩm in bao bì gi ấy và giá sản phẩm cho quý khách cũng như dịch vụ khác mà quý vị mua;

·         Cung cấp cho quý vị một mức độ dịch vụ tốt hơn và chú trọng tới nhu cầu cụ thể của cá nhân hơn;

·         Thực hiện những nghĩa vụ pháp lý theo hợp đồng với quý vị.

·         Tiến hành nghiên cứu thị trường, những cuộc khảo sát đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và về chất lượng, hoạt động marketing trực tiếp và quảng cáo bán hàng;

·         Phản hồi những yêu cầu thông tin và dịch vụ;

·         Cung cấp vì sự an toàn và an ninh của nhân viên, khách hàng và khách công tác khác;

·         Quản lý việc lưu trữ hồ sơ chung;

·         Đáp ứng những yêu cầu pháp luật và điều tiết công việc

5. Tiết lộ thông tin cá hhân của hhách hàng

Đôi khi chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng. Chúng tôi sẽ luôn tiết lộ theo quy định của luật pháp hiện hành. Những trường hợp mà chúng tôi có thể tiết lộ (ngoài những thông tin được mô tả trong Phần 4 bên trên) bao gồm:

5.1 Đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung ứng của chúng tôi

Cũng như phần lớn các Xưởng in bao bì giấy, chúng tôi có thể giao việc xử lý những chức năng và/hoặc thông tin nhất định cho các bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể cộng tác với các công ty nghiên cứu thị trường để giúp chúng tôi liên lạc với khách hàng vì mục đích nghiên cứu thị trường và đảm bảo chất lượng. Khi chúng tôi giao việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba, chúng tôi bắt buộc các bên thứ ba đó phải bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị theo các điều khoản và điều kiện của Chính Sách này, bằng những biện pháp an ninh phù hợp và nghiêm cấm họ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị vào những mục đích riêng của họ hay tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho những người khác.

5.2 Ủy Quyền Tín Dụng

Khi quý vị yêu cầu tín dụng, thông tin cá nhân của quý vị sẽ được sử dụng và tiết lộ cho các bên thứ ba theo pháp luật hiện hành phù hợp vì mục đích xác định có cấp và duy trì mức tín dụng cho quý vị hay không.

5.3 Chuyển Nhượng Kinh Doanh

Vì chúng tôi không ngừng phát triển hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể mở rộng, chuyển nhượng nhà xưởng ra các tỉnh thành nằm trong danh mục của chúng tôi. Trong những trường hợp đó, chúng tôi có thể đưa thông tin cá nhân thu thập được về quý vị vào, hoặc kiểm soát thông tin cá nhân đó, dưới dạng một tài sản kinh doanh trong bất cứ việc chuyển nhượng nào như vậy. Ngoài ra, trong những trường hợp không mong muốn mà chúng tôi, hay về cơ bản là tất cả những tài sản của chúng tôi, bị thu mua, thì thông tin cá nhân thu thập được từ quý vị, hoặc việc kiểm soát thông tin đó, có thể là một trong những tài sản được chuyển nhượng.

5.4 Yêu Cầu Pháp Lý

Chúng tôi có quyền tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về quý vị nếu tòa án bắt buộc hoặc một cơ quan chính phủ yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi xác định điều này là cần thiết hay phải tuân theo luật pháp hoặc để bảo vệ quyền lợi hay tài sản của chúng tôi theo pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng có quyền giữ lại thông tin cá nhân đã thu thập và xử lý thông tin cá nhân đó để tuân thủ những quy định và quy tắc về kế toán cũng như thuế vụ và pháp luật về việc lưu giữ các hồ sơ ghi chép cụ thể.

6. Thông tin chúng tôi thu thập khi người dùng mạng ghé thăm trang web của chúng tôi

Nếu bạn chọn lấy thông tin hoặc hợp tác kinh doanh cùng chúng tôi trực tuyến bằng cách truy cập website: https://invinhtri.vn/

6.1 Người dùng có thể duyệt Web mà Không Cần tiết lộ Danh Tính của mình

Người dùng luôn có thể truy cập các trang mạng của chúng tôi mà không cần tiết lộ danh tính của mình hay cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào.

6.2 Thông Tin Sử Dụng

Khi người dùng truy cập các trang mạng của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin sử dụng (nghĩa là địa chỉ Giao Thức Internet tự động được chỉ định cho máy tính của bạn mỗi khi bạn duyệt Internet, ngày và giờ bạn truy cập, loại trình duyệt Internet mà quý vị sử dụng và URL của bất cứ trang mạng nào khác đã chuyển bạn tới trang mạng của chúng tôi, và các trang bạn truy cập và thời lượng bạn sử dụng trên mỗi trang), nhưng thông tin đó không được liên kết tới bạn dưới dạng một cá nhân trừ khi bạn tạo một hồ sơ người dùng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đánh giá và cải thiện các tính năng, trải nghiệm của khách hàng và chức năng các trang mạng của chúng tôi.

6.3 Công Nghệ Cookie

Chúng tôi sử dụng “công nghệ cookie” trên các trang mạng của chúng tôi để cho phép chúng tôi đánh giá và cải thiện chức năng các trang mạng của mình. Bản thân các cookie không thể sử dụng để tiết lộ danh tính của người truy cập. Chúng nhận diện trình duyệt của người dùng, chứ không phải người dùng, tới các máy chủ của chúng tôi khi người dùng truy cập các trang mạng của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn chấp thuận các cookie, bạn có thể chặn chúng bằng cách điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt internet của mình. Tuy nhiên, nếu bạn chặn chúng, thì bạn sẽ không thể sử dụng tất cả chức năng trên các trang mạng của chúng tôi, bao gồm các chức năng tùy biến có liên quan đến việc tạo một hồ sơ người dùng.

8. Cập Nhật hoặc Tiếp Cận Thông Tin Cá Nhân của Quý Vị

Với một số trường hợp ngoại lệ nhất định, quý vị có quyền tiếp cận và cập nhật thông tin cá nhân lưu giữ về quý vị. Nếu quý vị muốn hỏi về bất cứ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể có về quý vị, quý vị có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu bằng văn bản qua thư hoặc email tới các địa chỉ được cung cấp.

9. Thay Đổi Chính Sách này

Vì doanh nghiệp của chúng tôi không ngừng thay đổi, Chính Sách này cũng có thể thay đổi. Để hỗ trợ quý vị, Chính Sách này có ngày hiệu lực được trình bày ở cuối văn bản này.

10. Yêu Cầu Tiếp Cận Thông Tin Cá Nhân/ Câu Hỏi hoặc Khiếu Nại

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về Chính Sách này, hoặc có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại nào đối với việc quản lý Chính Sách, hoặc nếu quý vị muốn gửi một yêu cầu, để tiếp cận thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng bất cứ hình thức nào sau đây:

·         Bằng cách gọi đến một trong những số điện thoại miễn phí tại trang chủ: https://invinhtri.vn/

·   Tất cả những yêu cầu tiếp cận thông tin cá nhân của quý vị phải được gửi bằng văn bản bằng thư hoặc email. Chúng tôi có thể hồi âm yêu cầu của quý vị bằng thư, email, điện thoại hoặc bất kỳ biện pháp thích hợp nào khác.

Quản trị: hiensi75@gmail.com

 

0/5 (0 Reviews)